Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Kotisivuni on nyt facebookissa https://www.facebook.com/tomi.kilpelainen.374.
Facebook sivuni on toistaiseksi sensuroitu.
Tämä on vanha sivu vuodelta 2015 ja ainoastaan väliaikainen. Pahoittelen tekstien pituutta, ilmaisuni ei ollut tuolloin vielä valmista.
 
 
Aihe: Julkinen tutkintapyyntö tuomioistuinten mielivallasta.


Osoitettu:Lehdistö ja Keskusrikospoliisi(tarkempi lista ja yhteystietoni kirjoituksen lopussa).
 Etelä-Suomen Sanomat kieltäytyi julkaisemasta oheista mielipidekirjoitusta jotenka saatan asian teille tietoon ja julkaistavaksi. Toimikaa asiassa omantuntonne ja virkanne edellyttämällä tavalla.
Tomi Kilpeläinen

 

 

Osoitettu: Etelä Suomen Sanomat/Lukijalta
 PL 80
 15101 LAHTI
sekä Hämeen poliisi
Päivätty:24.07.2014 Lahdessa
Liitteet:Valokuva lehtiartikkelista otsikolla:Hovi lyhensi kirveellä riehuneen vankeustuomiota
Lähettäjä: Tomi Kilpeläinen
****
****
Aihe: Julkinen tutkintapyyntö tuomioistuinten mielivallasta
 Tutkintapyyntö koskee erityisesti ESS:ssa aiemmin uutisoitua käräjä- ja hovioikeuden päätöstä tuomita kirveellä riehunut mies tapon yrityksestä pelkän uskomuksen tai pelkän väitteen perusteella, sekä yleisesti kaikkia tuomioistuimia ja viranomaisia jotka perustavat päätöksensä ja käsittelynsä omaan uskoonsa, -joka ei ole laillinen peruste millekään päätökselle, tai todenperäisiksi todentamiskelvottomille väitteille, -jotka eivät siis ole laillinen peruste millekään päätökselle, tai jättävät kokonaan varsinaisen ja kaikkein tähdellisimmän perustelun kirjaamatta päätökseensä, jättäen näin virkatehtävänsä laillisesti suorittamatta sekä jättäen kirjaamatta todistusta virkatehtävän laillisesta suorittamisesta, syyllistyen näin tahalliseen mielivaltaan virkatehtävän suorittamisen sijasta.
 
-Toimitus liittänee kopion tutkintapyynnön perusteena olevasta lehtiartikkelista tähän kohtaan.-
 
 Tuomioistuimet siis perustavat päätöksensä teeskenneltyyn uskoon jonkin todeksi todentamiskelvottoman tarinan todenperäisyydestä, vieläpä ilman ainuttakaan muuta todistetta että syytetty olisi todella yrittänyt tappaa. Se että uhri luulee että häntä on yritetty tappaa, tai se että uhri on pelästyneen näköinen, eivät ole kiistattomia, -ei sinne päinkään, todisteita tapon yrityksestä. Myöskään uhrin kertomus juuri oikea-aikaisesta kaatumisesta ilman että häntä olisi olisi maassa ollesssaan yritetty lyödä uudestaan, sekä täysin käsittämätön kirveellä huidottavaksi antautuminen ilman välitöntä ja maksimaalista pakoyritystä, on liian epäjohdonmukainen ja epätodennäköinen jotta tarinaa voisi pitää oikeudessa luotettavana todisteena tapahtumista. Oli miten oli, pelkkä tarina ei länsimaissa riitä kenenkään tuomitsemiseen, perustellusta syystä: ihmiset eivät puhu 100%:sti totta koko ajan. Tuomioistuimet, jotka arvioivat vastaavia tarinoita päivittäin, ovat varmasti huomanneet tämän ja rikkovat täten virkavelvollisuuttaan väittäessään uskovansa tarinaa.
 Tuomioistuimet ovat siis tuominneet miehen tapon yrityksestä täysin ilman perustetta ja täten tuominneet miehen vaikka on olemassa varteenotettava epäilys miehen syyllisyydestä tapon yritykseen. Tämä on laissa nimenomaisesti kielletty ja molemmat tuomioistuimet rikkovat tätä lakia tietoisesti ja tarkoituksellisesti. Syytä tähän voi jokainen arvella tykönänsä, mutta todennäköisin syy systemaattiselle mielivallalle on tietysti korruptio sen jossain muodoissaan.
 Systemaattisen ja toistuvan mielivallan avulla tuomioistuimet ja viranomaiset mahdollistavat, tarkoituksellisesti, yleistä korruptiota, jota lakeihin ja todistettavissa oleviin faktoihin perustuvat viranomaispäätökset estäisivät. Kiitos kun luitte loppuun asti.
 
Tomi Kilpeläinen, sitoutumaton

 

lehtiartikkeli 

Oheisessa tutkintapöytäkirjassa Hämeen Poliisi kieltäytyy ymmärtämästä tutkintapyynnön suomen kieltä sekä käsitteitä "syyttömän ihmisen tuomitseminen ilman laillista perustetta" ja "viranomaisen tekemä virkarikos oikeudenkäynnissä". Rikosylikonstaapeli Heikki Mattila ei selvästikään olisi toiminut näin törkeästi tässä asiassa yksin tai ilman muun Hämeen Poliisin hyväksyntää.

esitutkinta

 Hämeen Käräjäoikeuden ja Itä-Suomen Hovioikeuden toistuvat törkeät virkarikokset todistaa oheinen Itä-Suomen Hovioikeuden päätös valituslupahakemukseen. Päätös ei liity valituslupahakemukseen millään lailla, eikä Itä-Suomen Hovioikeus kykene päätöksessään todistamaan edes lukeneensa tehtyä valituslupahakemusta. Itä-Suomen Hovioikeuden päätös ei siten perustu tehtyyn valituslupahakemukseen kuten laissa hovioikeutta velvoitetaan, vaan on puhtaasti vain ja ainoastaan mielivaltainen. Tämä täyttää törkeän virkarikoksen tunnusmerkistön.

hovioikeuden päätös

Valituslupahakemus:

Osoitettu: Itä-Suomen Hovioikeus
Minna Canthinkatu 64A
70100 Kuopio
Aihe:Valitus ja valituslupa-anomus asiassa R14/998
Hovioikeus käsittelee vastaa jokaiseen valituksessa esitettyyn numeroituun kohtaan erillisesti, jotta hovioikeuden valitusta koskeva virkatehtävä valitusluvan myötämisen arvioimiseksi voidaan katsoa suoritetuksi. Mikäli hovioikeuden vastaukset eivät ole totta tai ne ovat ristiriidassa keskenään tai ne eivät oleellisislta osiltaan vastaa valituksessa numeroituja kohtia on hovioikeuden virkatehtävä jätetty suorittamatta eikä tuomio ole miltään osin lainvoimainen kenenkään vakuutteluista huolimatta, eikä kukaan saa pitää tuomiota lainvoimaisena.
1. Käräjäoikeuden päätös asiassa R14/998 on laiton ja oikeudeton koska käräjäoikeus ei kykene määrittämään todisteina käytettyjen lausuntojen luotettavuutta ja siten käräjäoikeus on antanut päätöksensä epäluotettavien todisteiden perusteella ja tämä on laissa nimenomaan kielletty ja määritelty virkarikokseksi.
2. Käräjäoikeuden tuomari Vilja Kutvonen väitti istunnossa vastasyytteen kotirauhan rikkomisesta kuuluvan "johonkin toiseen asiaan".
3. Käräjäoikeus on täten lukenut tämän valituksen liitteenä olevan paperin, joka toimitettiin käräjäoikeuden käsittelyyn.
4. Vastasyyte kuuluu aina samaan istuntoon ja käsittelyyn.
5. Vastasyyte kotirauhan häirinnästä on käsittelelmättä.
6. Käräjäoikeus syyllistyy virkarikokseen koska vastasyyte on käsittelemättä.
7. Käräjäoikeuden päätös ei ole laillinen eikä voimaantuleva vastasyytteen käsittelemättömyydestä johtuen.
8. Syyttäjä ei ole nostanut syytettä vastaajan pahoinpitelystä, lievästä pahoinpitelystä tai kotirauhan rikkomisesta asian omistajaa vastaan.
9. Syyttäjä syyllistyy virkarikokseen tämän virkatehtävän laiminlyönnin takia.
10. Vastaajalla on oikeus oikeudenkäsittelyyn jossa syyttäjä ei syyllisty rikokseen tai virkatehtävän laiminlyöntiin.
11. Asia on käsiteltävä uudestaan käräjäoikeudessa, syyttäjän kustannuksella.
12. Oikeusavustajani Ismo Mattila väitti minulle ettei poliisikuulusteluissa esitetyillä kertomuksilla ole mitään todistusarvoa.
13. Kuulustelu kertomuksia olisi kuitenkin käytetty kirjallisesssa oikeuden käsittelyssä oikeudenkäynnin ja päätöksen perusteina.
14. Kuulustelukertomukset ovat siten vähintään tasa-arvoisia todisteita istunnossa esitettyjen henkilötodisteiden kanssa.
15. Kuulustelukertomukset on kirjattu asian ollessa vielä melko tuoreessa muistissa, istunnon henkilötodisteet taas on esitetty usean kuukauden kuluttua.
16. Henkilötodisteet ovat siten todennäköisemmin väritttyneitä epätäydellisen muistin johdosta sekä todennäköisemmin muunneltua totuutta.
17. Kuulustelukertomusten todistusarvo henkilötodistuksiin nähden on siten luotettavampi.
18. Pitkään asianajajana toiminut henkilö kyllä tietää tämän jotenka avustajani Ismo Mattila on valehdellut minulle kuulustelukertomusten todistusarvosta.
19. Ismo Mattila ei täten ole ajanut minun etuani oikeudessa.
20. Ismo Mattila ei oikeudessa ole vedonnut itsepuolustukseen, vaikka totesi istunnossa että as.om. on todistetusti potkaissut minua.
21. Ismo Mattila ei ole avustanut oikeudessa nostamalla vastasyytettä pahoinptelystä tai lievästä pahoinpitelystä vaikka istunnossa totesi potkun ja tönimisen/lyönnin tapahtuneeksi.
22. Ismo Mattila ei ole avustanut oikeudessa kotirauhan rikkomissyytteen osalta as.om.:a vastaan.
23. Ismo Mattila on tiennyt minut varattomaksi ja tulottomaksi.
24. Ismo Mattila ei ole avustanut oikeudessa vaatimalla korvausten ja vahingonkorvausten alentammista ja kohtuullistamista vastaajan varattomuuteen vedoten.
25. Ismo Mattila ei ole oikeudessa vedonnut todisteiden epäjohdonmukaisuuksiin ja ristiriitaisuuksiin tuomion alentamiseksi tai lieventämiseksi.
26. Näiden 12-25 kohtien perusteella Ismo Mattila on toiminut tarkoituksellisesti, tuottamuksellisesti tai välinpitämättömyydestä johtuen oikeudessa minun etuani vastaan.
27. Ismo Mattila ei siten ole oikeutettu asianajopalkkioihin asiassa.
28. Ismo Mattila on määrättävä asianajokieltoon.
29. Minulla on oikeus oikeudenkäsittelyyn jossa avustajani ei toimi etuani vastaan.
30. Asia on siten käsiteltävä uudestaan käräjäoikeudessa, Ismo Mattilan kustannuksella.
31. Ketään ei saa oikeudessa tuomita mahdollisesti rikokseen syyllistymisestä.
32. Käräjäoikeuden väite 10 lyönnistä ei perustu todistusaineistoon, vain yksi kolmesta väittää lyöntejä tapahtuneen 5-10, yksi väittää 20 ja yksi väittää 0.
33. Käräjäoikeus siten valehtelee kertomusten yhdenmukaisuudesta.
34. Jonkinlainen keskiarvon käyttö on täysin tekaistu peruste ja syvästi harkittu vale.
35. Keskiarvo voi olla totta vain jos kaikki laskettavat luvut ovat totta.
36. Koska käräjäoikeuden milestä 20 lyöntiä ei tapahtunut, ei siis ollut totta, ei keskiarvokaan voi olla totta.
37. Käräjäoikeus ei siten ollut totuudenmukainen väittäessään kertomusten keskiarvoa eli yhdenmukaisuutta todeksi ja uskovansa sitä.
38. Käräjäoikeus siten valehtelee päätöksensä perusteet.
39. Käräjäoikeus valehtelee päätöksessään tapahtumien kestoksi 10-15 sekuntia, vaikka ei omien sanojensa mukaan tiedä kuin osan tapahtumista.
40. 20 lyönnistä pitää löytyä todisteet jotta as.om. kertomusta voidaan pitää yhteneväisenä kertomuksena.
41. Käräjäoikeuden mielestä todisteita 20 lyönnistä ei löytynyt joten kertomukset eivät ole voineet olla yhteneviä.
42. Käräjäoikeuden mielestä as.om. valehtelee kertomuksessaan, joten as.om.:n kertomus ei ole luotettavasti totta.
43. Koska as.om.:n kertomus ei ole luotettavasti totta, se ei kelpaa todisteeksi.
44. Tosiasia ei voi olla yhtenevä epätoden kanssa.
45. Mikään asia oikeudessa ei ole totta jos sitä ei voi pitää erityisen luotettavasti totuudenmukaisena.
46. Jos as.om.:n kertomuksen 10 ensimmäistä lyöntiä eivät olleet totta, ei käräjäoikeus ole voinut pitää seuraavia 10 lyöntiä luotettavasti totena.
47. Oikeus ei saa tuomita ketään ilman luotettavasti totuudenmukaisia todisteita.
48. Jos kertomuksen ta itodisteen jokin osa tai osat todetaan epäluotettaviksi eikä niitä osia voida pitää totuudenmukaisina todisteina tapahtumista, tai ne osat todetaan epätosiksi, on koko kertomus tai todiste epäluotettava todiste.
49. Epäluotettavaa kertomusta ei voida pitää luotettavasti totuudenmukaisena kertomuksena tapahtumista.
50. Jos oikeudessa ei esitetä luotettavasti totuudenmukaista kertomusta tai perustetta, ketään ei saa tuomita tapahtumista johtuvista rikoksista.
51. Käräjäoikeuden päätöksessään käyttämä termi "riittävä" ei kuvaa mitään loogista mekanismia eli "riittävyyttä" jonka perusteella epäluotettava kertomus muuttuisi luotettavaksi.
52. Käräjäoikeuden mielestä näyttö rikoksesta ei siten ole voinut olla riittävä.
53. Käräjäoikeus täten valehtelee oikeudessa esitetyn luotettavasti totuudenmukaisia todisteita tapahtumista jotta kukaan voitaisiin tuomita jostain rikoksesta.
54. Epäluotettavat todisteet eivät yhteenlaskeudu luotettavaksi todisteeksi tapahtumista.
55. Todisteet vammoista eivät ole luotettava kertomus tapahtumista.
56. Vammojen syntyä ei voida luotettavasti todistaa.
57. 2:ta kolmesta vammasta ei voi luotettavasti sitoa aikaan ja paikkaan syytteessä.
58. Vammat ovat niin yleisluontoisia että ne ovat voineet syntya missä tahansa, miten tahansa.
59. Todistajan mukaan "5-10 lyöntiä ylävartaloon" ja silti jalassa on vamma, jotenka vaatetus ei siten ole suojannut lyönneiltä.
60. Käsivammojen puute 20 lyönnistä olan takaa 50cm metalliesineellä todistaa kiistattomasti ettei todistajan ja as.om. kertomuksekset ole totta lyöntien osalta.
61.Todistajan kertomuksen täytyy olla yhtenevä as.om.:n kertomuksen kanssa myös tapahtumien alun osalta ollakseen luotettavasti totuudenmukainen kertomus tapahtumista.
62. Jos todistajan kertomus ei ole luotettavasti yhtenevä as.om. kertomuksen alun osalta, ei se ole luotettavasti yhtenevä lopunkaan osalta ilman erituisen painavaa perustetta.
63. Ainoastaan kiistaton todiste voisi olla tällainen painava peruste.
64. Kiistatonta todistetta tällaisesta ei ole olemassa.
65. Henkiläkohtainen mielipide ei tee todisteesta kiistatonta, vaan kiistattomuuden tulee olla yleisesti hyväksytty tai todeksi osoitettu.
66. Tuomioistuin ei missään tapauksessa saa tuomita ketään oman uskomuksensa perusteella.
67. Tuomioistuin ei saa missään tapauksessa katsoa jotain asiaa todistetuksi ilman luotettavasti totuudenmukaista perustetta.
68. Tällaiset perusteet tulee kattavasti ilmoittaa jotta virkatehtävä voidaan todeta suoritetuksi.
69. Käräjäoikeus ei täten ole suorittanut virkatehtäväänsä päätöksessään asiasta R14/998.
70. As.om. väittää että häntä on lyöty aluksi ovesta joka on ollut n. 40cm auki.
71. Tämä on mahdotonta koska ovi aukeaa väärään suuntaan, eikä oven sivulle voi nähdä lyödäkseen.
72. As.om. väittää saaneensa 3-4 iskua ilman minkäänlaista reagointia tai refleksiä hänen osaltaan.
73. As.om. ja todistaja väittävät as.om.:n kävelleen takaperin n. 10 metrin matkan kapeaa polkua pitkin jossa on runsaasti alle polvenkorkuista kasvillisuutta molemmin puolin.
74. As.om. ja todistaja väittävät as.om.:n keskittyneen takaperin kävellessään iskujen torjumiseen erityisen taitavasti ja huomiokykyä vievästi kansiolla, ilman osuman osumaa sormille, tönien samalla iskujen välissä.
75. Iskuja on kuulemma tullut paljon ja ne ovat olleet niin kovia kuin aikuinen mies pystyy lyömään eli olan takaa viritettyjä.
76. As.om. ja todistaja väittävät as.om.:n pystyneen tähän ylimaalliseen suoritukseen tyynenrauhallisesti takaperin kävellen, kompastumatta kapean polun tiheään kasvillisuuteen.
77. Aikuinen mies pystyy 50cm messinkisellä kenkälusikall olan takaa virittämällä lyömällä rikkomaan useita hampaita yhdellä lyönnillä kerralla tai katkaisemaan sormmista luita.
78. As.om. ja todistaja väittävät ettei as.om. ole ollut tästä mitenkään huolissaan ja rynnännyt sen vuoksi pakoon vaan torjuneen olan takaa viritettyjä lyöntejä kansion "rystypuolella" hallitusti ja hitaasti perääntyen takaperin kävelemällä pysähtymättä.
79. As.om. ja todistaja väittävät ettei as.om. käyttänyt väkivaltaa lainkaan vastaajaa kohtaan.
80. Vastaaja on erityislahjakas koordinaationsa puolesta ja kykenee kyllä osumaan halutessaan.
81. As.om. ja todistaja väittävät as.om.:n kokeneen olevansa turvassa kansionsa takana ilman tarvetta edes pieneen normaalin kävelyvauhdin pakoon.
82. Edes vammoja aiheuttaneet osumat eivät ole saaneet as.om. harkitsemaan hidastettua kävelyä nopeampaa perääntymistä.
83. As.om. ja todistaja väittävät as.om.:n hyväksyneen tilanteessa mahdollisesti syntyvät ja jo syntyneet vammat koska hidastettua kävelyä nopeampi perääntyminen olisi aiheuttanut enemmän vaivaa kuin vammat.
84. As.om. ja todistaja väittävät ettei as.om. tapellut vastaajaa kohtaan vaan tilanne oli täysin yksipuolinen.
85. As.om. ja todistaja väittävät ettei hidastettu kävely ja vaarallisten lyöntien vastaan ottaminen johtunut vastaan tappelemisesta eikä halusta ja yrityksestä kostaa lyönnit.
86. As.om.:n ja todistajan kertomukset as.om.:n lyötäväksi antautumisesta ilman vastaan tappelua eivät voi olla totta.
87. Terve ihminen joko pakenee tai tappelee vastaan jos häntä lyödään olan takaa.
88. As.om.:n ja todistajan kertomuksista ei käy ilmi mitään syytä as.om.:n itsetuhoiselle käytökselle.
89. Lyöntien torjuminen kansiolla edellyttää pitkäaikaista harjoittelua.
90. Lyöntien torjumista pitkäaikaisesti harjoitellut ei asettaisi kipu- ja vaurioherkkiä sormiaan lyöntien tielle. Tuskin kukaan muukaan, koska vaistot estäisivät itsetuhoisen toiminnan.
91. Töniminen lyöntien välillä ei ole mahdollista ilman eteenpäin otettuja askeleita.
92. Töniminen ei estä lyöntejä. Lyöntien estäminen ei siten ole ollut tönimisen syy.
93. Töniminen on vaarallista koska siitä voi aiheutua kaatuminen.
94. Töniminen edellyttää lähietäisyyttä, eikä suojaaminen käsillä ole mahdollista.
95. As.om. toteaa ettei uskaltanut kääntyä ympäri, koska oli halunnut suojella itseään lyönneiltä.
96. As.om. ei siten ole uskaltanut ottaa askeleita eteenpäin ja laskea suojaustansa töniäkseen.
97. As.om. ei siten ole töninyt vastaajaa, tai as.om.:n ja todistajan kertomukset täysin yksipuolisesta hyökkäyksestä eivät ole totta.
98. nopea tönäisy voi olla myös lyömistä.
99. As.om. on siten suojautunut lyönneiltä töniäkseen/lyödäkseen ja potkiakseen.
100. Vastaajan iskut on siten tehty itsepuolustustarkoituksessa as.om.:n ryntäilyä, tönimistä/lyömistä ja potkimista vastaan.
101. Tönimisen ja potkimisen loppuminen on laillisen itsepuolustuksen laillinen lopputulema.
102. Todistetut vammat eivät viittaa liialliseen voimankäyttöön itsepuolustuksessa.
103. 20 lyöntiä minimaalisin vammoin ei viittaa liialliseen voimankäyttöön itsepuolustuksessa.
104. Suurempi voimankäyttö olisi ollut laillisesti perusteltua tilanteen pitkittymisen estämiseksi.
105. As.om. ja todistajan kertomus as.om.:n hitaasta perääntymisestä käsillä itseään suojellen ei täten ole totta.
106. Jos kerran itsesuojelu on tärkeää, pakeneminen olisi ollut ainoa vaihtoehto.
107. Todistaja toteaa tilanteen täysin yksipuoliseksi, as.om. ei ole yrittänyt vahingoittaa vastaajaa millään tapaa.
108. Todistajan mukaan as.om. on vain ja ainoastaan yrittänyt estää lyöntejä, vieläpä mahdollisimma vaarallisella ja vaikealla tavalla.
109. Helpoin tapa estää lyöntejä on pakeneminen. Se on myös turvallisin tapa.
110. Mitään estettä pakenemiselle ei todistaja kerro.
111. Mitään syytä pakenemattomuudelle ei todistaja kerro.
112. Lyöminen ei ole estänyt perääntymistä eikä pakenemista.
113. As.om. on voinut perääntyä tai paeta haluamallaan tavalla ja vauhdilla.
114. As.om. ei olisi kyennyt torjumaan lyöntejä kansiolla, kuten todistaja on kertonut.
115. Todistajan kertomus as.om.:n toimista tilanteessa ei ole totta.
116. Siten todistajan kertomus tapahtumista ei ole totta.
117. Töniminen lyöntietäisyyttä kauemmaksi, muutaman askeleen päähän, edellyttää erityisen voimakasta tönimistä sekä runsasta vauhdinottoa, muutoin töniminen ei puolusta lyönneiltä.
118. Tällaiselta tönimiseltä saa itsepuolustaa vaikkapa lyömällä kenkälusikalla pieniä vammoja kunnes tönimisyritykset loppuvat.
119. As.om. ei ole voinut kävellä takaperin vaikessa kompastumisvaarallisella polulla koska vaistot estäisivät tällaisen itsetuhoisen käytöksen.
120. As.om. on siten aina kääntynyt perääntyäkseen, sitten pysähtynyt ja kääntynyt kohti vastaajaa voidakseen suojautua lyönneiltä molemmin käsin, sekä rynnännyt vastaajaa kohti tönimään/lyömään ja potkimaan.
121. As.om.:n ja todistajan kertomukset vähittäisestä perääntymisestä eivät siten ole totta.
122. As.om. ei siten ole pysähtynyt puolustautuakseen, vaan hyökätäkseen vastaajaa kohtaan.
123. As.om. ja todistaja väittävät as.om.:n olleen täysin alakynnessä ja olleen lähinnä pelkkä maalitaulu iskuille.
124. Tällainen maalitaulu ei pysähtyisi muutaman metrin paon jälkeen voidakseen suojautua iskuilta paikoillaan seisten.
125. Vaistot estäisivät tällaisen itsetuhoisen käytöksen.
126. As.om. olisi olan yli nähnyt seurataanko häntä.
127. Se että hyökkääjä pakotetaan perääntymään, koska hän on häviöllä, ei tee hänestä puolustautujaa.
128. Ulkopuolinen ei siten pysty tietämään kumpi osapuolista on puolustautuja tai hyökkääjä, jos hän ei tiedä miten tapahtuma on saanut alkunsa.
129. As.om. on kääntynyt selin vastaajaan, edennyt poispäin, pysähtynyt ja kääntynyt vastaajaa kohti voidakseen liikkua polkua pitkin ja sitten voidakseen suojautua iskuilta.
130. As.om. on suojautunut iskuilta käytännössä paikallaan seisten.
131. As.om. on toistanut tätä kääntymistä, etenemistä ja pysähtymistä lukuisia kertoja jotta häneen on voitu lyödä 2 iskua per edetty metri.
132. As.om. ei ole ottanut vastaan montaa iskua paikallaan seisten, käytännössä avuttomana. Vaistot estävät tämänlaines itsetuhoisen käytöksen.
133.Koska pysähtyminen ei ole tapahtunut puolustustarkoituksessa on as.om. hyökännyt useita kertoja vastaajaa kohtaan.
134. Vastaaja on siten puolustautunut lyömällä ja pakottanut as.om.:n perääntymään pienen matkan.
135. As.om.:n ja todistajan kertomukset as.om.:n toimista tapahtumissa eivät siis ole totta.
136. Ei siten ole syytä olettaa että as.om.:n ja todistajan kertomukset vastaajan toimista tapahtumissa olisivat yhtään enempää totta.
137. Siten missään tapauksessa as.om.:n ja todistajan kertomukset eivät ole itsessään luotettavia kertomuksia tapahtumista.
138. Lisäksi vammoista ei missään tapauksessa pysty kertomaan ovatko ne aiheutuneet tai aiheutettu hyökkäämällä, puolustautumalla taikka jotenkin muuten.
139. As.om. on todistajan kertomuksen mukaan poistunut piha-alueelta keskimäärin n. puoli metriä sekunnissa, eli noin puolet normaalista kävelyvauhdista.
140. Tämä on erityisen hidasta verrattuna normaaliin liikkumiseen ja piostumiseen.
141. As.om. on täten estänyt vastaajan liikkumista pihalla.
142. Tästä johtuen asian omistaja on syyllistynyt kotirauhan häirintään.
143. As.om.:lla ei ole ollut laillista lupaa oleskella kotirauha-alueella.
144. As.om.:a on käsketty poistumaan kotirauha-alueelta.
145. As.om. on kieltäytynyt poistumasta kotirauha-alueelta normaalia kävelyvauhtia.
146. As.om. on pysähtynyt ja rynnännyt vastaajaa kohti vaikka on tiennyt olevansa kotirauha-alueella ilman laillista lupaa ja että hänen pitää poistua alueelta.
147. As.om. on täten tahallisesti rikkonut kotirauhaa ja siten syyllistynyt kotirauhan häirintään.
148. As.om.:lla ei ole ollut laillista lupaa saapua kotirauha-alueelle.
149. Myyntitarkoitus ei ole laillinen lupa saapua kotirauha-alueelle.
150. Myyntitarkoitus ei ole laillinen lupa oleskella kotirauha-alueella.
151. Rikoksen ja rikkomuksen saa estää tarvittavia keinoja käyttäen.
152. Kotirauhan rikkomisen saa estää tarvittavia keinoja käyttäen.
153. Rikoksen ja rikkomuksen estäminen omalla kotirauha-alueella on aina itsepuolustusta.
154. Oman kotirauhan puolustaminen on itsepuolustusta.
155. Minkä tahansa oman oikeuden puolustaminen on itsepuolustusta.
156. Mitä tahansa omaa oikeutta saa puolustaa tarvittavin keinoin.
157. Vastaajalla on oikeus liikkua pihalla kenenkään estämättä.
158. As.om. ei ole poistunut kotirauha-alueelta normaalia kävelyvauhtia.
159. As.om. on tahallisesti poistunut kotirauha-alueelta selvästi hitaammin kuin laki häntä velvoittaa.
160. Mikään todistettavissa tai oletettavissa oleva pakottava asia ei ole estänyt as.om.:a poistumasta piha-alueelta normaalia kävelyvauhtia.
161. As.om. on siten tahallisesti oleskellut kotirauha-alueella ilman laillista lupaa.
162. As.om. on lopettanut poistumisen kotirauha-alueelta potkiakseen ja töniäkseen/lyödäkseen vastaajaa.
163. As.om. on siten syyllistynyt kotirauhan häirintään.
164. Vastaaja on laillisesti saanut pakottaa as.om.:n poistumaan piha-alueelta as.om.:n normaalia kävelyvauhtia, tarvittavia keinoja käyttäen.
165. Koska as.om. on pysähtynyt useasti, vastaaja ei ole liioitellut tarvittavia keinoja.
166. Vastaajan puolustautuminen as.om.:n potkuilta ja tönimiseltä/lyönneiltä on itsepuolustusta kotirauha-alueella eikä ole pakottamista poistumaan.
167. 20 lyönnin perusteella aiheutuneet vammat eivät ole johtuneet liioitelluista keinoista pakottaa as.om. poistumaan alueelta.
168. Liioittelua ei missään tapauksessa ole tapahtunut koska as.om. on toistuvasti tapellut vastaan vaarallisia keinoja käyttäen vastustaessaan poistumista.
169. As.om. ei ole reagoinut väkivallan uhkaan normaalilla, ymmärrettävällä tavalla kieltäytymällä poistumasta.
170. As.om. ei ole reagoinut lievään väkivaltaan normaalilla, ymmärrettävällä tavalla kieltäytymällä poistumasta.
171. As.om. ei ole reagoinut mihinkään vastaajan toimeen normaalilla, ymmärrettävällä tavalla kieltäytymällä poistumasta.
172. Kertomusten mukaan as.om. on pakotettu poistumaan alueelta vain noin puolta normaalista kävelyvauhdista, joten vastaaja ei ole liioitellut tarvittavia keinoja as.om.:n poistamiseksi.
173. As.om. ei ole toiminut itsepuolustuksessa koska on estänyt vastaajaa liikkumasta piha-alueella normaalisti.
174. Ei voida olettaa tai luotettavasti todeksi todistaa mitä olisi tapahtunut jos as.om. olisi noudattanut käskyä poistua alueelta.
175. Laki velvoittaa as.om.:a poistumaan normaalia kävelyvauhtia kotirauha-alueelta johon hänellä ei ole ollut lailista oleskelu lupaa.
176. As.om. ei ole noudattanut tätä lain velvoittamaa poistumismääräystä kotirauha-alueelta johon hänellä ei ole ollut lailista oleskelu lupaa.
177. As.om. ei ole noudattanut tätä lain velvoittamaa poistumisvauhtia kotirauha-alueelta johon hänellä ei ole ollut lailista oleskelu lupaa.
178. Käräjäoikeus toimitti valitusta varten puutteelliset toimituskirjat joista puuttuvat täsmälliset todistajien lausunnot.
179. Käräjäoikeuden ja Hovioikeuden käsittelyt asiassa ovat siten laittomia.
180. As.om. ja todistajan kertomusten muuttuminen poliisikuulusteluissa kerrotusta tekee sekä kuulustelu- että istuntokertomuksista epäluotettavia.
181. Jos tuomioistuin väittää epäluotettavia kertomuksia luotettaviksi, tuomioistuin valehtelee.
182. Kertomusten epäluotettavuus tuotiin esiin oikeuden istunnossa.
183. Koska Käräjäoikeus valehtelee päätöksensä perusteita, asia on käsiteltävä uudestaan käräjäoikeudessa, Käräjäoikeuden kustannuksella.
184. Hovioikeuden on asiassa tehtänä ennakkopäätös kotirauha-alueelta poistumisesta, jos siellä ollaan ilman laillista lupaa.
185. Tämä ennakkopäätös määrittää ilman laillista lupaa kotirauha-alueella olevan poistumaan välittömästi alueelta, kun hän ymmärtää olevansa kotirauha-alueella ilman laillista lupaa.
186. Sekä poistumaan alueelta omaa normaalia kävelyvauhtiaan.
187. Käräjäoikeudessa ei ole esitetty perusteita osalle as.om. asianajokuluista.
188. As.om. ja Käräjäoikeus ovat perusteettomasti vaatineet asianajokuluja ja lääkärinkuluja maksettavaksi aiheettomista kuulotutkimuksista ja siihen liittyvistä lääkärikuluista, sekä siten aiheettomista asianajokuluista jotka näihin asioihin liittyvät.
189. Perusteettomia asianajokuluja on myös vaadittu maksettavaksi tulonmenetykssin liittyvistä asianajokuiluista.
190. Käräjäoikeus ei ole vähentänyt asianajokuluista ja lääkärinkuluista perusteettomia kuluja.
191. Käräjäoikeus on määrännyt asiaan liittymättömän lääkärikulun maksettavaksi, päivättynä 26.3.2014.
192. Oikeudenistunnossa ei ole esitetty todistetta kyseisen kulun liittymisestä tähän asiaan millään tapaa.
193. Käräjäoikeus on täten syyllistynyt virkarikokseen tuomitessaan kuluja maksettavaksi täysin vailla mitään todistetta.
194. Hovioikeuden on siten käsiteltävä asia uudelleen asian korjaamiseksi.
195. Jos as.om. ei muuta vaatimuksiaan olennaisilta osiltaan, ei myöskään ole perusteita uusille asianajokuluille.
196. Vastaaja ei ole aiheuttanut korkolain mukaisia kustannuksia hidastelullaan asian käsittelyssä, vaan valtio on vastuussa asian hitaasta käsittelystä ja siten siitä aiheutuvista kustannuksista.
197. Vastaajan korvausvaatimukset ovat muutoin samat kuin käräjäoikeudessa, paitsi
198. asianajokuluja on tullut lisää vastaajalle virheellisen päätöksen oikaisemisen johdosta kuusi tuhatta euroa.
199. Määrä perustuu käsittelyssä jo aiemmin esitettyihin palkkioihin ja niihin vaadittuihin työmääriin ja niiden vertautumiseen tämän valituksen työmäärään. Palkkioiden tulee olla työmääräänsä vastaavia.
200. Vastaaja nostaa hovioikeudessa vastasyyteen eli vastakanteen as.om. vastaan kotirauhan rikkomisesta kuten laissa on mainittu.
201. Vastaaja nostaa hovioikeudessa vastasyytteen eli vastakanteen as.om. vastaan pahoinpitelystä tai lievästä pahoinpitelystä kuten laissa on mainittu.
202. Hovioikeuden täytyy täten muuttaa päätöstä R14/998 tuomion osalta seuraavanlaisesti:
203. Alentamalla tuomio lieväksi pahoinpitelyksi tai jättää vastaaja kokonaan tuomitsematta.
204. Alentaa tai poistaa asian omistajalle osoitetut korvaukset.
205. Alentaa kaikkia rahallisia korvauksia vastaajan varattomuudesta johtuen.
206. Alentaa tai poistaa valtiolle ja oikeusaputoimelle osoitetut korvaukset ja sakot.
207. Poistaa avustaja Ismo Mattilalle osoitetut korvaukset.
208. Hovioikeuden tulee myös korjata tässä valituksessa esitetyt muut vääryydet, rikkomukset ja laittomuudet.
209. Kuten tässä valituksessa on tullut ilmi, Hovioikeuden on täysin välttämätöntä myöntää asiassa jatkokäsittelylupa.
210. Todisteet hovioikeudessa ovat samat kuin käräjäoikeudessa.
 
Tomi Kilpeläinen
****
****

 

 

 Edellä mainitun perusteella tämä artikkeli on julkinen tutkintapyyntö Itä-Suomen Hovioikeuden törkeistä virkarikoksista, Hämeen Käräjäoikeuden törkeistä virkarikoksista, Hämeen Poliisin virkarikoksesta sekä Etelä-Suomen Sanomien avunannosta näihin virkarikoksiin pimittämällä rikoksia sensuurin keinoin.

 

Yhteystietoni:
Tomi Kilpeläinen
****
****

 

Tämä kirjoitus on lähetetty seuraaville tahoille:
Keskusrikospoliisi PL285 01301 Vantaa
hs.mielipide ( ät ) hs.fi
lukijat ( ät ) iltasanomat.fi
il.toimitus ( ät ) ilmedia.fi
lukijat ( ät ) esaimaa.fi
mielipide ( ät ) ilkka.fi
toimitus ( ät ) lansi-savo.fi
toimitus.uusimaa ( ät ) media.fi
ks.toimitus ( ät ) kainuunsanomat.fi
toimitus ( ät ) hameensanomat.fi
ts.mielipiteet ( ät ) ts.fi
vantaan.sanomat ( ät ) media.fi
lukijoilta.muistio ( ät ) kansanuutiset.fi
toimitus ( ät ) marvamedia.fi
sk.mielipide ( ät ) satakunnankansa.fi
iha.toimitus ( ät ) itahame.fi
lukijansanomat ( ät ) savonsanomat.fi
mielipide ( ät ) kaleva.fi
mielipide ( ät ) karjalainen.fi
mielipide ( ät ) pohjalainen.fi
al.mielipiteet ( ät ) aamulehti.fi
lktoimitus ( ät ) lapinkansa.fi
uutiset ( ät ) kymensanomat.fi
mielipide ( ät ) keskisuomalainen.fi
mielipide ( ät ) kpk.fi

 

 Artikkelin päiväys

13.2.2015 Tomi Kilpeläinen

©2019 Kotisivuni - suntuubi.com